Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section , Page 343

Judgement Details


Date
25/10/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
PAOLO INGUANEZ vs JOSEPH CREMONA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1137, 1139, U 11277 (C) TAL-KODICI CIVILI - ART. 119 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - GARANZIJA - NULLITA' - OBLIGAZZJONI KUMMERCJALI - SOLIDARJETA'
Summary
Fl-obligazzjonijiet kummercjali huwa prezunt, jekk ma jkunx hemm ftehim kuntrarju, li l-kondebiturihuma obligati "in solidum"; u l-istess prezunzjoni tissussisti ghallgarnati, anki jekk ma jkunx kumemrcjant, li jaghmel tajjeb ghall-obligazjoni kumemrcjali. U l-obligazzjoni hija "in soldum" gahd-debituri meta huma kollha obligati ghall-istess haga b'mod li kull wiehed minnhom jista` jigi kostrettghall-hals tad-dejn kollu, u l-hlas maghmul min wiehed minnhom jillibera lill-ohrajn di fronti ghallkreditur. F'dan il-kaz il-kreditur jista` jdur kontra min irid mid-debituri "in solidum", minghajrma d-debitur hekk prexelt jista jopponi d-divizjoni ta` l-obligazzjoni. jekk il-fatti juru li l-garanti assuma biss garanzija sussidjarja, u din il-garanzija ma tirrizultax bil-miktub, l-istess garanzija hija nulla u inattendibili ghall-finijiet kollha tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info