Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section , Page 347

Judgement Details


Date
03/02/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH HOLLAND NE. ET vs JOSEPH LA ROSE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 111 U 1659 TAL-KODICI CIVILI - ART. 121 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ART. 8 TA' L-ATT XIV TA' L-1933 - KONDIZZJONI RIZOLUTIVA - KUNTRATT U OBLIGAZZJONI KUMMERCJALI - LOKAZZJONI - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
L-Innovazzjoni ntrodotta bl-art. 8 ta' l-Att XIV ta' l-1933, li biha giet imnehhija l-fakolta' tal-Qorti li taghti zmien ghall-purgazzjoni tal-mora fil-kaz ta' obligazzjoni a kuntratti kummercjali, matapplikax ghall-fakolta' tal-Qorti li taghti l-beneficcju tal-purgazzjoni tal-mora anki fil-kuntratti ta' lokazzjoni. Ghaldaqstant il-Qorti, fil-kaz ta' ksur ta' pattijiet lokatizji, tista' takkordal-purgazzjoni tal-mora lill-kerrej, purke' jirrikorru r-rekwiziti mehtiega biex tista' tigi ezercitadik il-fakolta', jigifieri illi r-rizoluzzjni tal-lokazzjoni ma tkunx giet stipulata "expressis verbis", u illi ma jkunx hemm pregudizzju ghal-lokatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info