Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 533

Judgement Details


Date
28/06/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
PAWLINA ZAMMIT PR. ET NE. vs GERALD ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"BIS IN IDEM" - ALIMENTI - GUDIKAT - MARA
Summary
Ghalkemm il-"bis in idem" mhix wahda minn dawk l-eccezzjonijiet li l-Qorti tista' tissolleva "ex officio', il-Qorti, pero', ghandha d-dmir li tezamina jekk hemmx jew le gudikat fil-kaz li dana anki biss jissemma fil-kawza; avvolja ma tkunx giet moghtija formalment l-eccezzjoni relativa. Huwa veru li sentenza alimentari tista' tigi varjata minhabba tibdil fil-mezzi ta' l-alimentant jew fil-bzonnijiet ta' l-alimentand; imma, sakemm ma jigix konstatat dan it-tibdil per mezz ta' sentenza ohra, ir-rata alimentarja ga stabbilita ghandha tibqa' inalterata. Ghaldaqstant, il-mara li tkun otteniet b'sentenza l-kundanna tar-ragel biex ihallasha pensjoni alimentarja, ma tistax wara titlob pensjoni alimentarja "sie et simpliciter", imma tista' titlob biss it-tibdil tar-rata tal-pensjoni alimentarja.U dan minhabba l-gudikat, pre-ezistenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info