Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 520

Judgement Details


Date
26/06/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ANTONIA MIFSUD vs ALFONSO MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 50 (1), 27 (3) U 3 (2) TAL-KODICI CIVILI - DIZOKKUPAZZJONI - MARA - RIJUNJONI - RIKONCILJAZZJONI - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Skond il-ligi, l-azzjoni tal-firda tispicca meta r-ragel u l-mara jissewwew. Imma din id-dispozizzjoni giet kostantement interpretata mill-Qrati Taghna fis-sens illi mhux bizzejjed ghar-rikonciljazzjoni l-fatt li l-mizzewgin jergghu jabitaw flimkien; u ma jammontax ghal rikonciljazzjoni s-semplicitentativ ta' rijunjoni bejn il-mizzewgin, meta dawn, minghajr intervall ragjonevoli, jergghu jiggiedu u jmorru joqoghdu ghal rashom. Id-dizokkupazzjoni mhix motiv biex tehles lir-ragel mill-obligu ta' l-alimenti lejn martu, specjalment meta dik id-dizokkupazzjoni tkun kolpuza. L-alimenti dovuti lill-mara, ghad li huma dovuti skond il-mezzi u l-kondizzjoni tar-ragel, m'humiex kalkolabili fuq il-qliegh tieghu u fuq il-frotti tal-beni li jippossjedi, imma fuq il-gid kollu li ghandu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info