Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 1, Page 461

Judgement Details


Date
20/12/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E., CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG
Parties
JOSEPH VELLA GERA, M.B.E., NE. vs GEORGE VIGO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"NEW BUILDING" - APPELL - BOARD TAL-KERA - KOMPETENZA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - ORDINANZA XVI TA' L-1944 U ORDINANZA XXI TA' L-1931
Summary
Il-kwistjoni jekk post li kien danneggjat bil-hidma tal-ghadu u gie rikostruwit ghandux jigi kunsidrat bhala "new building" ghall-finijiet ta' l-Ord. XVI ta' l-1944 hija kwistjoni ta' dritt, li tirrendi appellabili decizjoni moghtija dwaru mil-Board tal-Kera. Meta s-sentenza tal-Board tal-Kera hijaappellabili, il-Qorti ta' l-Appell hija kompetenti biex tiehu konjizzjoni tal-kawza kollha, u mhuxbiss tal-pont ta' dritt. Dar antika li meta tigi rikostruwita jsirulha xi miljoramenti strutturalima ssirx "new house" ghall-finijiet ta' l-Ord. XVI ta' l-1944. Id-dispozizzjonijiet ta' l-Ord. XVIta' l-1944 ghandhom jinqraw kompatibilment ma' l-Ord. XXI ta' l-1931 fejn din ma gietx revokata mill-ligi l-gdida. u ghalhekk, billi f'dan il-pont il-ligi antika ma gietx abrogata, il-Board tal-Kera,meta tigi quddiemu talba biex jigi fissat il-kera xieraq ta' fond rikostruwit, avvolja jikkunsidrahbhala "old house", ghandu jiehu konsiderazzjoni tal-miljoramenti li jkunu saru f'dik id-dar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info