Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 517

Judgement Details


Date
25/06/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
LEONILDA FALZON ET. vs VENERANDA LONGOBARDO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 867 TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI - DOTARJU - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LICITAZZJONI - LIKWIDAZZJONI - MARA - SPEJJEZ TA' L-AHHAR MARDA - WIRT
Summary
Meta l-mara tibqa' hajja wara r-ragel u tikkonkorri ma' werrieta ohra, ghandu jghodd akkont tas-sehem tal-hwejjeg li jmissha dak kollu li tkun akkwistat minn ghand zewgha b'kull titolu gratuwitu, ankib'donazzjoni f'kontemplazzjoni ta' zwieg, kompriz id-dotarju. Dan ifisser li l-mara superstiti ghandha timputa d-dotarju ghall-kwota ereditarja taghha; b'mod li, jekk jirrizulta li dik il-kwota hijasuperjuri ghad-dotarju, l-istess dotarju ghandu jitnaqqas minn dik il-kwota fl-interezza tieghu. L-ispejjez ta' l-ahhar marda, skond il-gurisprudenza taghna, ghandhom jigu, bhala regola, addebitatilill-komunjoni ta' l-akkwisti peress li jkun dejn li sar meta l-komunjoni ta' l-akkwisti peress li jkun dejn li sar meta l-komunjoni kienet ghadha ssehh. Il-pretensjoni ta' wiehed mill-werrieta kondividenti li jzomm il-bini kollu in natura, u jhallas bi flus is-sehem rispettiv tal-werrieta l-ohra,mhix accettabili, ghax inkella d-divizjoni tiddegenera b'bejgh; u jekk il-beni ma jkunux divizibilikomodament u minghajr hsara, ghandhom jigu licitati, ghax kull min ghandu sehem minn dawk il-beni huwa ntitolat juzufruwixxi mill-vantaggi tal-licitazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info