Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 574

Judgement Details


Date
12/10/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
VIOLET NICOSIA ET. vs BICE BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - GUDIZZJU KOLLETTIV - NULLITA'
Summary
Gudizzju kollettiv ma jistax jinghad illi hu dejjem u fi kwalunkwe kaz null; ghax hemm kazijiet metadan il-gudizzju huwa wkoll ammess. Ghall-ammissibilita' ta' dan l-gudizzju hu mehtieg, mhux biss illi l-kwistjoni li tkun trid tigi rizoluta tkun identika ghal kull wiehed mill-atturi, imma wkoll illi l-interess derivanti mit-titolu u l-oggett tal-kawza jkun komuni; jigifieri illi c-citazzjoni kollettiva hi ammissibili kull darba li diversi persuni, li jiffiguraw bhala atturi, jipproponu biex jirrizolvu kwistjoni ta' dritt uniku u identiku, u jkun eskluz "a priori" illi mir-rizoluzzjoni ta' l-istess kwistjoni, f'sens jew f'iehor, tista' tikkonkorri xi cirkustanza ta' fatt specjali ghal wiehed jew l-iehor minn dawk il-persuni atturi. Jekk ma jikkonkorrux dawk ir-rekwiziti, u l-parti konvenuta topponi ruhha ghall-proponibilita' ta' l-azzjoni b'gudizzju kollettiv, il-Qorti ma tistax taghmel hag'ohra hlief tiddikjara dak il-gudizzju improponibili, bhala null. Imma l-eccezzjoni ta' l-improponibilita' ma tistax tigi sollevata mill-Qorti "ex officio", imma biss mill-parti konvenuta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info