Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 565

Judgement Details


Date
06/10/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
EMMANUELA BALZAN vs GIOVANNA DEGIORGIO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1362 TAL-KODICI CIVILI - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - MARA - SERVIGI
Summary
Oggetti akkwistati minn mara mizzewga bhala kumpens ta' servigi li hija rrendiet jidhlu fil-komunjoni ta' l-akkwisti; u dawk l-oggetti jikkostitwixxi kreditu tal-komunjoni, li jistax jigi mitlub hliefmir-ragel bhala kap ta' dik il-komunjoni. Ghaldaqstant il-mara ma tistax titlob il-konsorja ta' dawk l-oggetti f'isimha, u jekk hija hekk tagixxi tkun persuna illegittima biex taghmel dik il-kawza;u l-eccezzjoni relattiva tista' tigi sollevata mill-Qorti "ex officio". U din l-illegitttimita' tal-persuna ma ggibx maghha semplicement il-liberazzjoni tal-konvenut mill-osservanza tal-gudizzju, imma li l-gudizzju ghandu jigi ritenut irridu u null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info