Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 477

Judgement Details


Date
08/04/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
BARUNI ALEXANDER JAN D'AMICO INGUANEZ vs ONOR. NUTAR DR GIORGIO BORG OLIVIER ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 11 U 23 (A) TAL-KAP. 136 - DIKJARAZZJONI TAL-GVERNATUR - ESPROPRJAZZJONI - LAND ARBITRATION BOARD - TERMINU
Summary
L-awtorita` esproprjanti tista` tokkupa lart espoprjata malli jkun ghaddew erbatax il-guranta utilimill-pubblikazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Gvernatur fil-Gazzetta tal-Gvern, jekk sid l-art jew minikun qed jokkupaha, jekk ikun hemm, ma jkunux taw lil dik l-awtorita` l-pusess ta` dik l-art. Dak iz-zmien ta` erbatax il-gurnata jibqa` jghaddi mill-publikazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Gvernatur fil-Gazzetta tal-Gvern, u l-awtorita` ko`mpetenti, dejjem ghall-finijiet tal-pussess, ma ghandhiex bzonn tinnotifika dik id-Dikjarazzjoni lis-sid ta` l-art jew lil min ikun jokkupaha. Sakemm jigi osservat l-imsemmi terminu, ma hux mehtieg ebda permess tal-Land Arbitration Board biex l-awtorita` kompetenti tkun tista` tiehu pussess ta` l-art esproprjata u tokkupaha. Dak il-permess huwa mehtieg fil-kaz li l-awtorita` kompetenti tkun trid il-pussess ta` la-rt immedjatament, qabel ma jkunu ghaddew dawk l-erbatax il-gurnata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info