Referenza: Volum 38B (1954), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 439

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/02/1954
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
GANNI SCHEMBRI vs FRANGISK SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONSORZJU - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - RETRATT - RIVENDIZZJONI - SPEJJEZ RIMBORZABBLI LIR-RETRATTARJU - SQAQ - TRIQ
Fil-Qosor
Talba biex ir-retrattarju jigi kundannat jaghmel ir-rivendizzjoni, li ma tkunx akkompanjata mid-domanda ghall-likwidazzjoni ta` l-ispejjez legittimi rimborzabili lill-istess retrttarju, ma hix irritwali, u ma tikkonducix ghall-liberazzjoni tar-retarrju konvenut mill-osservanza tal-gudizzju; izda ggib u twassal ghall-fissazzjoni ta` temrinu ghall-finijiet tar-rviendizzjoni, lijibda jghaddi minn dakin-nhar li jkun sar id-depozitu jew il-hlas ta` dawk l-ispejjez, jekk fil-kaz hemm lok ghal dak id-depozitu jew hlas. Min ikun qieghed jippretendi l-komunjoni jew konsorju ta` triq jew hlas. minikunqeighed jipprentendi l-komunjoni jew konsorju ta` triq jew sqaq ghadnu juri li l-proprjetarji tat-terren li kun gie maqsum gew svestew ruhhomminn dawk l-artijiet lij kunu jservu ta` sqaq jew triq jewli b'xi mod huwa akkwista skond il-ligi l-proprjeta ta` dik l-istess superfici; fin-nuqqas ta` dinil-prova, il-fatt li huwa ghandu access minn dik l-art ghall-fondi tieghu li jkunu jiffronteggjawhaghandu pjutost jigi ntiz li jkun qieghed jigi ezercitat dak l-access "jure servitutis', mhux "jure proprietatis". L-opinjoni li t-triqat rustici, jew li jezistu bejn fondi rustici, jappartjenu in komun lill-proprjetarji prospicjenti, salvi t-titoli u indikazzjonijiet kuntrarji, hija bazata fuq prezunzjoni ta` komproprjeta` ; imma ma hemm ebda ligi li tohloq din il-prezunzjoni; u ghalhekk min jinvokha ghandu jipprova bil-modi li tird l-istess ligi l-fondament tal-komproprjeta` allegata. Meta jigi mibjuh jew traferit fond, u fl-att ma jinghadx espressament li dak it-trasferiment jikkomprendi l-porzjoni ta` l-art privata adjacenti ghall-fond trasferit, avvolja dik l-art tkun isservi ta` access ghall-istess fond, dik l-art tibqa` ta ` min kienet originarjament, salvi certi drittijeit ghal min ghandu jaghmel uzu minhha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni