Reference: Volume 32C (1945), Part No. 1, Section 3, Page 695

Judgement Details


Date
31/01/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
CARMELA ELLUL vs FRANCESCO MORALES
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET FIL-FOND - AMBJENTI GODDA - ART. 8 TA` L-ORDIANNZA XXI TA` L-1931 - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI
Summary
Id-dispozizzjoni tal-Ligi tal-Kera ta` l-1931 li tghid illi l-lokatur ma jistax jitlob awment tal-kera minghajr il-permess tal-Board tal-Kera meta huwa jahgmel xi alterazzjonijiet fil-fond, hija ntizabiex timpedixxi kwalunkwe eluzjoni tal-lokatur li jippretendi li jiehu pusses tal-fond ghax irid jaghmel xi alterazzjonijiet jew xi xoghol fih; u mhux applikabili ghall-kazijiet fejn l-inkwilin ikunirid xi kamra ohra jew izjed mal-fond li ghandu, u s-sid jikkuntentah billi, ikkumunikalu dik il-kamra jew kmamar ma` dak il-fond. Ghal dawn l-ambjenti godda s-sid ma kellux bzonn il-permess tal-Board biex jawmenta l-kera tal-fond kollu qabel ma harget il-ligi tal-Kera ta` l-1944, ghax ghal dawn l-ambjeni godda kien hemm kirja gdida, salva l-applikazzjoni tal-Ligi ta` l-1944 anki ghal dawn l-ambjenti godda wara l-promulgazzjoni ta` dik il-ligi dwar il-fissazzjoni tal-"fair rent" ta` dawk l-ambjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info