Referenza: Volum 38B (1954), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 300

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/05/1954
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
ANTONIO BORG NE. ET. vs GUIDO ABELA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZZJONI - DANNI - INTERESS
Fil-Qosor
Biex wiehed ikun jista' jipproponi domanda f'gudizzju, jew jikkontradicha, hu mehtieg li jkollu interess guridiku, cjoe' utilita' finali fid-domanda gudizzjarja fuq it-tema ta' l-affermata ezistenza uvjolazzjoni tad-dritt, jekk dik l-utilita' tigi riferita ghas-suggett konvenut. Liema utilita' finali ta' l-azzjoni tirrisjedi appuntu fil-propozitu li jitnehha l-istat ta' vjolazzjoni tad-dritt - almenu opinata u affermata mill-attur. Dan l-istat ta' vjolazzjoni tad-dritt huwa fattur essenzjalita' l-interess li wiehed ikollu li jagixxi, u ghalhekk hu logiku illi l-interess, biex ikun legittimu, ghandu jkun attwali, u mhux bizzejjed li jkun favur u incert. Irid ikun attwali u konkret, dipendenti minn fatt avvenut leziv ta' dritt. U ma ghandux jigi konfuz il-koncett ta' l-eventwalita' tad-dritt ma' l-eventwalita' ta' l-interess. Imma kulhadd ghandu l-jedd ghall-konservazzjoni ta' dritt, anki jekk dak id-dritt ikun kondizzjonali jew eventwali; u l-interess jista' jkun attwali, anki jekk id-dritt huwa eventwali u dipendenti minn event iehor. Fil-kaz prezenti l-attur nomine kien ghamel kawza kontra terza persuna biex jigi kanonizzat kreditur ta' dik il-persuna f'somme rileranti, ukien ikkawtela dik il-pretensjoni per mezz ta' mandat ta' impediment ta' safar attenut kontra l-pretiz debitur. B'dan kollu, dak id-debitur siefer, u l-attur ippretenda li b'dak is-safer huwa sofra dannu konsistenti fit-telfa tal-possibilita' li jithallas tal-kreditu tieghu minn ghand dik il-persuna, u ppretenda wkoll illi dak id-dannu ikkagunahulu l-konvenut. Il-Qorti ta' l-Ewwel Istanza ddikjarat li l-attur ma kellux interess attwali li jaghmel il-kawza prezenti kontra l-konvenut, biex dan jigi dikjarat responsabili tad-danni lejn l-attur, sakemm l-attur ma jkunx gie dikjarat kreditur ta'dik il-persuna; imma l-Qorti ta' l-Appell zammet, ghall-kuntrarju, li l-attur kellu dan l-interess attwali, u rrevokat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni