Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 503

Judgement Details


Date
22/06/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
EVELYN TESTA ET vs JOSEPH BALZAN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - LOKAZZJONI - OBLIGU TA` L-INKWLIN LI JIPPERMETTI LI L-FOND LOKATIZJU JIGI VIZITAT MIN PERSUNI LI JKOLLHOM IL-HSIEB LI JIXTRUH - PROPRJETA'
Summary
L-inkwilin huwa semplici detentur fil-pussess tal-fond mikri ghandu f'isem il-proprjetarju; liema detenzjoni taghtih it-tgawdija tal-fond matul il-lokazzjoni. Imma din it-tgawdija hija suggetta ghalcerti limitazzjonijiet, li, ghalkemm ghandhom ikunu proprjament determinanti minn konvenzjoni espressa; fost liema limitazzjoniijet ghadha titqies hekk tacitament stipulata dik li l-konduttur ikun obligat jippermetti illi l-fond jigi vizitat jekk u meta l-lokatur proprietarju jkun irid ibieghu; salvil-kaz li dina l-limitazzjoni tkun giet espressament eskluza fil-kuntratt tal-lokazzjoni. Ghaldaqstant, il-lokatur proprjetarju ghandu dritt li jkollu l-fakolta` li l-fond lokatizju jigi vizitat minn dawk li jkunu jridu jixtruh. Imma, b'dana kollu, dik il-fakolta` ghandha tigi ezercitata b'certa limitazzjonijiet, b'mod li f'ezercizzju ta` dik il-fakolta` t-tgawdija tal-fond mill-konduttur tibqa`kemm jista` jkun indisturbata, u illi l-istess fakolta` tigi ezercitat bl-anqas inkommodu possibbli ta `l-istess konduttur. U l-konduttur ma hux intitolat li jircievi indennizz biex jipeprmetti lill-porprjetaju l-ezercizzju ta` dik il-fakolta`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info