Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 1, Page 451

Judgement Details


Date
09/12/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG, GANADO E.
Parties
VENERANDA XUEREB vs GIOVANNI ZAMMIT ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 794 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI (KAP. 15) - ECCEZZJONIJIET - KOMPLICI - SPOLL
Summary
Il-konvenut f'kawza ta' spoll ma jistax jaghti eccezzjonijiet li ma humiex dilatorji qabel ma jkun irreintegra lill-attur fl-istat pristinu; u l-Qorti ghandha tezamina biss il-fatt tal-pussess jew detenzjoni u l-fatt ta' l-ispoll. Awtur ta' l-ispoll huwa mux biss l-ezekutur materjali, imma anki l-komplici u dak li a benefizzju tieghu isir l-ispoll, u li prezumibilment ikun ta' l-inkariku, partikolarment jekk dana jikkontrasta l-gudizzju u hekk jirratifika tacitament l-ispoll. Biex l-azzjoni ta' l-ispoll tigi esperita ralidament ghandha tigi esperitu ma' tul xahrejn minn meta jsir l-ispoll.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info