Referenza: Volum 38B (1954), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 542

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/06/1954
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
GREGORIO FENECH vs MICHELE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1576 (3), 1595, 1512 (1) (B), 492 (3), 494, 506 (1) TAL-KODICI CIVILI, U ART. 155 (2) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BIR - CEDOLA TA` RKUPRU - CITAZZJONI - DOKUMENTI - ENFITEWSI - KOMUNJONI FIC-CENS - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - PASSAGG - PREFERENZA - RETRATT - SERVITU' - SERVITU' "AQUAE HAURIENDAE" - SUBENFITEWSI - TIEQA
Fil-Qosor
Ir-retrattarju li jigi azzjonat biex jirrivendi l-fond irkuprat kontra tieghu ma jistax jopponi l-irritwalita' tac-citazzjoni u jitlob li jigi liberat "ab observantia" fuq il-motiv li mac-citazzjoni ma gietx ezibita kopja tac-cedola ta' rkupru. Id-dritt tal-preferenza lill-padrun dirett jinghata biss fil-kaz ta' trasferiment ta' l-utili dominju jew tal-miljoramenti b'titolu ta' bejgh, ta' dazzjoni "in solutum", jew ta' subenfitewsi; u lill-enfitewta jinghata dak id-dritt fil-kaz ta' trasferiment tad-dominju dirett b'titolu ta' bejgh jew ta' dazzjoni "in solutum". Kwantu, imbaghad, ghall-komunjoni fic-cens, il-ligi taghti lill-enfitewta d-dritt tal-preferenza fil-kaz ta' aljenazzjoni tad-dominju dirett, u mhux anki tad-dominju utili; u f'dan l-ahhar kaz, l-enfitewta jista' jkollu biss id-dritt tar-retratt. Meta si tratta ta' koncessjoni enfitewtika "ex novo", id-dritt tal-preferenza favur il-padrun dirett ma jezistix. F'kull koncessjoni ta' enfitewsi jew ta' sub-enfitewsi, il-jedd tar-rkupru legali jista', bhal fil-bejgh, jigi ezercitat dwar l-utili dominju; imma biex il-konsortifil-haga aljenata jista' jezercita dan id-dritt, hemm bzonn li hu jkun jippossjedi dik il-haga indivizament u minghajr distinzjoni ta' kwoti. Is-servitu' ta' passagg hija servitu' diskontinwa, u ma tistax tigi kostitwita hlief per mezz ta' titolu; u ghalhekk min jippretendi d-dritt ta' rkupru bazatfuq is-servitu' ta' passagg ma ghandux dak id-dritt jekk ma jippruvax dik is-servitu' per mezz ta'dokumenti, u ebda prova ma tirrizulta li s-servitu' hija ta' passagg necessarju. Is-servitu' ta' passagg hija servitu' diskontinwa, u ma tistax tigi kosta bid-destinazzjoni ta' missier il-familja; ubhala li hija mnissla mill-fatt tal-bniedem, taghti lok ghar-retratt. Il-fatt li bir ikun jinsab imhaffer in parti taht il-fond tar-retraent u in parti taht il-fond irkuprat, u fiz-zewg fondi jkun hemm herza tal-bir, hu bizzejjed biex jaghti d-dritt ta' rkupru; ghax jekk ma hemmx komunjoni fil-bir,hemm zgur is-servitu' "aquae hauriendae".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni