Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section , Page 424

Judgement Details


Date
25/01/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIO MARIA CHIRCOP vs ROSARIO MIFSUD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1187 (1) TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI PAWLJANA - ELEMENTI - FRODI TAT-TERZ
Summary
L-azzjoni revokatorja, jew pawljana, hija moghtija lill-kredituri f'isimhom biex jattakkaw la-ttijiet maghmula b'qerq mid-debituri taghhom bi hsara tad-drittijiet taghhom. Elementi essenzjali ghall-ezistenza ta` din l-azzjoni huma l-kreditu, il-frodi tad-debitur, anki tat-terz akkwirent b'titolu oneruz, ul-hsara jew dannu tal-kreditur. ghalhekk din la-zzjoni ma tistax issehh ma jkunx hemm il-frodi tad-debitur, u jekk, meta l-att huwa oneruz, il-frodi ma tirrizultax anki min-naha tat-terz kontraent. Imma ma jistax jignahd li hemm din ilf-rodi meta l-att impunjat ikun sar bil-kunsens tal-kreditur, jekk dan il-kusnens tieghu jkun gie moghti bla zball, bla vjolenza, uminghajr id-dolo tad-debitur. Bi frodi tat-terz akkwirent ghandu jiftiehem in-notizzja li dan kellu ta` l-sitat tad-debtiru,jigifieri x-xjenza li d-debtiru, bl-att li kien sejjer jaghmel, kien ser jareka dannu lill-kreidtur, sija billi d-debitur jirrendi ruhu insolvibili, sija billi tizdied din l-insolvenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info