Referenza: Volum 38B (1954), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 513

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/06/1954
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
VINCENZO DEBONO vs NUTAR DOTTOR VINCENT GATT NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ALEA - ANNULLABILITA` - ART. 1805 TAL-KODICI CIVILI - ART. 70 U 7(1) TAL-KAP. 70 - AWTORIZZAZZJONI TAL-QORTI - DONAZZJONI - GRATUWITA' - MARA - NULLITA' - ORDINANZA XI TA' L-1947 - SERVIGI - TAXXA TAS-SUCCESSJONI U DONAZZJONI - VITALIZJU
Fil-Qosor
Id-dispozizzjoni tal-ligi dwar it-taxxa tas-successjoni u donazzjoni, li timponi li t-taxxi taht dikl-Ordinanza jghoddu ghal kull trasferiment ta' proprjeta'. ta' uzufrutt, uzu jew tgawdija, ta' benimobili jew immobili, jew ta' kull jedd iehor reali jew personali, sew jekk jigri minhabba mewt, jewjekk jigi maghmul b'titolu gratuwitu b'att fost il-hajjin, hija dispozizzjoni generika li tikkomprendi kull xorta ta' trasferiment "inter vivos" jew "causa mortis". Ghaldaqstant, jekk isir trasferiment ta' beni immobili taht titolu apparenti ta' hlas bhala korrispettiv ta' servigi jew ta' kostituzzjoni ta' vitalizju oneruz, u jirrizulta li jkun hemm eccess tal-valur tal-beni assenjati fuq il-valur tal-kumpens dovut ghal dawk is-servigi jew tal-vitalizju, dak l-eccess jammonta ghal donazzjoni,u t-trasferiment jaqa' taht id-dispozizzjoni fuq imsemmija. L-element tal-gratuwita', li huwa rikjest ghad-donazzjoni, mhux inkompatibili man-natura guridika tal-vitalizju; u ghalkemm l-alea hija element essenzjali tal-vitalizju, meta l-isproporzjon bejn il-valuri assenjati tkun konsiderevoli, b'mod li teskludi l-alea, dik l-isproporzjon ma ggibx ghan-nullita' tal-kuntratt, imma jkun hemm kuntratt mist bl-element ta' l-onerozita' u tal-liberalita', u jkun ta parti donazzjoni. L-intenzjoni tal-kontraenti li jaghmlu donazzjoni jew kuntratt oneruz tista' tirrizulta mill-fatt innifsu ta' l-eccess fil-valuri assenjati. Jekk imbaghad l-assenjazzjoni tal-valur eccessiv tkun saret minn mara minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti, meta din l-awtorizzazzjoni kienet rikjesta skond il-ligi, dak id-difett ma jirrendix id-donazzjoni nulla b'mod assolut, izda semplicement annullabili; b'mod li tibqa'dejjem suggetta ghat-taxxa.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni