Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section , Page 411

Judgement Details


Date
08/01/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
LORENZA WISMAYER PR ET NE vs CARMELO BUSUTTIL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1170 U 1630 (1) TAL-KODICI CIVILI - AWTORIZZAZZJONI TAL-QORTI - DANNI - LOKAZZJONI - OBLIGAZZJONI "DI FARE"
Summary
Talba biex il-kovenut jigi kudnanant jirripara d-danni li hu hallas fil-fond likienm ikri ghandu hija improcedibili, jekk ix-xoghlijiet mehtiega ghat-tsiwija ta` dawk il-hsarat ikun ga saru meta saretit-talaba; salva l-kwistjoni ta` l-ispejjez. il-loaktur, qabel ma jezgwixxi riparazzjonijiet simili, imissu jitlob li jigi awtorizzat mill-Qorti biex jezegwihom fil-kaz li d-debitur ikun inadempjenti; ghax si tratta minn obligazzjoni "di fare', u l-kreditur ma jistax jezegwixxi dawk ix-xoghlijiet"marte propio". Gahx il-lokazzjoni tal-ligi fis-sens li l-kreditur jista` jigi oghti s-setgha li jiehu hseib jezegwixxi dik l-obligazzjoni huwa stess hija fakoltativa apparentement, imma in realta timponi obligu imprexindibili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info