Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 1, Page 448

Judgement Details


Date
09/12/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E., CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG
Parties
OLGA GALEA NAUDI ET. vs CARMELO MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Jekk il-lokatur, fir-rikors li jgib quddiem il-Board tal-Kera jitlob l-awment tal-kera minghajr ma jghid x'awment irid, imma jitlob biss li l-kera jigi awmentat sakemm tippermetti l-ligi bhala kera gust, ma hemmx lok ta' vjolazzjoni ta' wiehed mill-elementi mehtiega fir-rikors, u ghalhekk dak ir-rikors ma jkunx null. Jekk imbaghad il-Board jidhirlu illi t-talba ghandha tkun izjed determinata biextkun intelligibili, il-Board jista' jordna li r-rikorrent jindika l-awment tal-kera li jrid. U dinil-korrezzjoni tista' ssir anki jekk l-intimat ikun kontumaci ghaliex ir-rikors jigi notifikat mill-gdid kif korrett lill-infimat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info