Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section 2, Page 357

Judgement Details


Date
10/10/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO AZZOPARDI vs PAOLO ABELA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RES JUDICATA" - ART. 731 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - NULLITA' - SENTENZA
Summary
L-eccezzjoni tar-"res judicata" ghandha tigi deciza b'kap separat; u jekk l-Ewwel Qorti tkun naqsetli taghmel hekk, dik l-ommissjoni ggib ghan-nullita' tas-sentenza appellata. Fil-kaz prezenti, il-konvenut ta' eccezzjoni kontra t-talba ta' l-attur, u l-attur oppona li ghal dik l-eccezzjoni kien josta gudikat naxxenti minn sentenza li kien hemm qabel bejn l-istess partijiet. L-Ewwel Qorti qatghet il-kawza konformement ghall-eccezzjoni tal-konvenut, minghajr ma ddecidiet b'kap separat jekk kienx hemm jew le gudikat ostativ ghall-eccezzjoni tal-konvenut; u l-Qorti ta' l-Appell annullat dik is-sentenza, u rrinvijat l-atti lill-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info