Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1042

Judgement Details


Date
06/06/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
GIUSEPPE CAMILLERI vs GEORGE BUHAGIAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1273 TALKODICI CIVILI - KOMMUNJONI TAL-AKKWISTI - MARA - RATIFIKA
Summary
It-twettiq, jew ratifika jistghu jsiru tacitament, jigifieri bl-ezekuzzjoni volontarja tal-obligazzjoni li kontra taghha l-ligi taghti l-azzjoni tar-rexissjoni, jew b'attijiet ohra li juru l-intenzjoni li tinghata effett ghall-obligazzjoni. Jekk mara mizzewga tixtri xi oggett fil-kors taz-zwieg mingahjr kunsens jew awtorizzazzjoni ta' zewgha, u ma thallasx il-prezz ta' dawk l-oggetti, u mbghad tikkonsenjalhom lil haddiehor, u r-ragel jaghmel kawza kontra minn ikun ircieva dawk l-oggetti, u danjaghmlu bala kap tal-komunjoni tal-akkwisti, b'hekk huwa juri l-intenzjoni tieghu li jirratifika l-akkwist li ghamlet martu ta' dawk l-oggetti; u kwindi, f'kawza li fiha huwa jigi azzjonat biex ihallas il-prezz ta' dawk l-oggetti lil min bieghhom lill-martu, ma jistghux jallega li huwa ma hux tenutihallas dak il-prezz billi jallega illi huwa qatt ma xtara jew ircieva dawk l-oggetti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info