Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1111

Judgement Details


Date
07/10/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
AVUKAT DR. ALBERT GANADO NE. vs ANTONIO FRIGGIERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 541 U 948 TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI - KREDITI EREDITARJI - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - LIKWIDAZZJONI TA` WIRT
Summary
Il-krediti ereditarji, bhas-sustanzi l-ohra kollha, jidhlu fil-kompendju u fil-massa tal-wirt, u jinqasmu xorta wahda bhal dawk is-sustanzi. Ghaldaqstant id-divizjoni taghhom "ipso jure" mhix ammissibbli; u ghall-ezazzjoni taghhom iridu jikkonkorru l-werrieta kollha. Ghaldaqstant, wiehed mill-eredi ma jistghax jagixxi wahdu biex jezigi sehemu minn kreditu li jifforma parti minn eredita', sakemmma tkunx saret qasma tas-sustanzi ereditarji l-ohra kollha barra mill-kreditu in kwistjoni, jew ma jkunx jista' jinghad li l-assi ereditarju ga jinsab kollu likwidat. Fil-kaz li wiehed mill-eredi jagixxi wahdu ghall-ezazzjoni ta' sehem minn kreditu ereditarju kuntrarjament ghal dak li hawn inghad,id-debitur konvenut ghandu jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info