Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 998

Judgement Details


Date
26/04/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE LIA ET vs PETER ENDRICH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2079(1), 2002, 2001, U 1175(1) TAL-KODICI CIVILI - KAZ FORTUWITU - RAHAN - SERQ
Summary
Il-kreditur iwiegeb ghat-telf tar-rahan je ghallhsara litigri fih bi htija tieghu. Ghaldaqstant, id-debitur proprjetarju tar-rahan, ghandu jipprova li sofra l-hsara; u jekk il-kreditur irid jezimi ruhu minn kull htija dwar il-konservazzjoni u restituzzjoni tar-rahan, ghandu jipprova li l-hsara jew telf tar-rahan graw minghajr htija tieghu. Jekk il-kreditur ma jkunx jista` jirrestitwixxi l-oggettimirghunin ghaliex gew lilu misruqa, u jigi pruvat li huwa ma kellux ebda htija fis-serq, it-telf tar-rahan ibatieh id-debitur, sid ir-rahan, bhala kaz fortuwitu. Id-dilgenza li l-kreditur pinjoratizju kellu juza kustodja tar-rahan hija dik tal-"bonus pater familias", fis-sens illi huwa ghandu jipprova li fl-ghemil teighu ma nqasx li juza l-prudenza, id-diligenza ordinarja; b'mod lihuwa jirripondi ghallhtija ljevi, umhux ukoll ghall-htija ljevissima. Gahx il-htija ljevissima, kif inteprtat mill-gurisprudenza, ma taghtix lok ghad-danni..
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info