Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1108

Judgement Details


Date
05/10/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GERALDO VELLA vs AVV. DR. JOSEPH FENECH ADAMI ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1161 U 1163 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - KLAWSOLA PENALI - KUNTRATT - ZGUMBRAMENT
Summary
Il-klawsola penali f'kuntratt hija klawsola li biha wiehed mil-kontraenti, sabiex jassikura l-ezekuzzjoni tal-obligazzjoni minnu assunta, jobliga ruhu ghal xi haga ghall-kaz li hu ma jezegwix l-obbligazzjoni li jkun assuma. Il-penali hekk kuntrattata tirrapprezenta kumpens ghad-danni minhabba non-ezekuzzjoni tal-obligazzjoni, b'mod li l-kreditur ma jistghax jitlob kumulattivament il-haga principali u l-penali. Imma jekk il-penali tkun giet stipulata ghad-dewmien biss fl-ezekuzzjoni tal-obligazzjoni, il-kreditur jista' jezigi tant il-wahda kemm l-ohra. Ghaldaqstant, jekk wiehed jobliga ruhuli jixtri dar, u l-bejjiegh jobliga ruhu li jbieghielu bil-patt li jikkonsenjalu d-dar f'certa databilli ma jibqghax jokkupa dik id-dar, u fil-fatt il-bejgh isir imma l-bejjiegh jibqa' fid-dar u ma jikkonsenjahiex lix-xerrej meta kellu jaghmillu din il-konsenja, il-kreditur, bil-fatt li hu jagixxikontra l-bejjiegh ghall-izgumbrament minn dik id-dar ma hux prekluz milli jezigi wkoll il-penali mifthema ghad-dewmien fl-ezekuzzjoni tal-obligazzjoni tal-konsenja tad-dar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info