Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 988

Judgement Details


Date
12/04/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ANGELO GALEA vs ANGELA FRENDO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 357, 440, 1073 U 1074, TAL-KODICI CIVILI - FONDI VICINI - ILMA - LIVELL - SERVITU'
Summary
Kull min jaghmel uzu ta` jedd tieghu fil-qies lijmiss, ma jwiegebx ghall-hsara li tigri b'dan l-uzuz; imma fl-istess hin, kull wiehed iwiegeb ghall-hsara li tigri bi htija tieghu, u dan anki jekk ikunil-proprjetarju fl-ezercizzju tad-drittijiet teighu, meta jaghmel min hwejgu uzu projbit mill-ligi.Liema principju jinsab appliakt mill-ligi f'materja ta` servitu` tal-fond inferjuri. kwindi, ghalkemm il-fond f'klivell inferjuri huwa suggett lejn il-fond superjuri li jircievi l-ilmijiet u hwejjeg ohra li minn dan inixxu jew jaqghu naturalment minghajr il-fatt tal-bniedem, ma hux lecitu lill-proprjetarju tal-fond superjuri li jaghmel fil-fond tieghu opri li jirrendu akatar gravuza din is-servitu` ghad-dannu tal-fond inferjui. jista` jinghad li hemm l-aggravament tas-servitu` meta l-hsara lill-fond serventi tkun ta` certa gravita`, u mhux sempliciment zghira jew insensibbli; u ghalhekk, jekk il-Qorti tkun soddisfatta illi hemm aggravement tas-servitu` bi pregudizzju reali ghall-fond serventi, sid il-fond dominanti ghandu jigi kundanant inehhi l-opri li bihom ikun aggrava s-servitu` ghax ikun ghael mid-drittjiet teighu uzu projbit mill-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info