Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 985

Judgement Details


Date
11/04/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GILJAN GENOVESE vs CARMELO CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DAR - DESTINAZZJONI TAL-FOND MIKRI - GARAGE - LOKAZZJONI - ORDINANZA XVI TA' 1944 - RIGAL
Summary
Id-dispozizzjonijiet tal-Ordinanza XVI tal-1944 huma applikabbli biss ghad-djar tal-abitazzjoni ("dwelling houses"), u mhux ukoll ghal fondi ohra lijinkrew ghal skop divers, bhala ma huwa garage. Ghaldaqstant min ihallas rigal fl-okkazjoni ta` kirja lihuwa jaghmel ta` fond biex juzah bhala garage,ma jistghax jitlob lura r-rigal hekk minnu mhallas lill-loaktur. Xejn ma jiswa lil-inkwliin ikun qieghed juza l-fon anki ghall-abitazzjoni minghajr il-permess tal-loaktur; ghax f'dan il-kaz huwa jkunbiddel "amrte propio" d-destinazzjoni tal-fond, u ma jsitghax jibbenifika mill-abbuz tieghu stess.Jekk, mbghad, ikun qieghed isir uzu duplici mill-fond, wiehed ghandu jhares lejn id-destinazzjoni prinicpali li ghaliha gie mikri l-fond; jekk din id-destinazzjoni principalikient dik ta` garage, il-fond jibqa` kunsidrat mikri bhala garage, avvolja in aprti jkun uzat ghall-abitazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info