Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1102

Judgement Details


Date
04/10/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EDGAR G. SOLER NE. ET. vs ONOR. DR. GIORGIO BORG OLIVIER, LL.D., M.L.A. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1120 U 1173 TAL-KODICI CIVILI - OBLIGAZZJONI - TERMINU
Summary
Meta ma jkunx hemm stabbilit ebda zmien ghall-ezekuzzjoni ta' obligazzjoni, din ghandha tigi ezegwita minnufih; izda dan kemm il-darba x-xorta tal-obligazzjoni, jew il-mod kif ghandha tigi ezegwita, jew il-lok miftiehem ghall-ezekuzzjoni taghha, ma jgibux maghhom il-htieg ta' zmien, li, jekk ikun hemm bzonn, jigi stabbilit mill-Qorti. Hu maghruf illi z-zmien ghall-ezekuzzjoni tal-obligazzjoni jista' jkun anki tacitu, jew implicitu, u jista' jirrizulta minn natura stess tal-obligazzjoni u mill-mod kif din ikollha tigi ezegwita; u l-intenzjoni tal-kontraenti f'dan ir-rigward tista' tigi dezuntau argumentata mill-kumpless tal-fatti u tal-klawsoli tal-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info