Referenza: Volum 41E (1957), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1180

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/12/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
LUIGI SCICLUNA vs AVV. DR. ANTONIO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1630 U 1632 TAL-KAP. 23 - ART. 380(3) TAL-KAP. 15 - AVVIZ LILL-LOKATUR - AZZJONI "DE IN REM VERSO" - LOKAZZJONI - RAPPORT TAL-PERIT - RIPARAZZJONIJIET FIL-FOND LOKATIZJU - SEKWESTRU
Fil-Qosor
Il-ligi taghti lill-konduttur id-dritt li jaghmel ir-riparazzjonijiet mehtiega fil-fond lokatizju bispejjez tal-lokatur, meta dawn l-ispejjez imissu jaghmilhom hu, u anki li jzomm il-kera biex jithallas tal-ispejjez li jaghmel; pero' taht certi kondizzjonijiet, u f'dan tiddistingwi l-kaz fejn il-mankanza jew dewmien fl-ezekuzzjni tax-xoghol da parti tal-lokatur ma jkunux jimpurtaw lill-kondutturdannu gravi, u l-kaz fejn dan in-nuqqas jew dewmien jistghu jkunu ta' dannu gravi lill-inkwilin. Fit-tieni wiehed minn dawn iz-zewg kazijiet, l-inkwilin jista' jaghmel dawn ix-xogholijiet, anki minghajr il-permess tal-lokatur, purke' huwa javza lill-lokatur mill-aktar fis, u jikkomunikolu rapport ta' perit dwar l-urgenza tax-xogholijiet li jkun ghamel u fuq id-dannu li d-dewmien tal-istess riparazzjonijiet ikun jista' jnissel lilu; u fl-istess hin il-ligi taghti lill-lokatur id-dritt li jassumil-kontinwazzjoni tar-riparazzjonijiet li jkunu nbdew. Tant l-avviz lil sid il-kera kemm ir-rapporttal-perit, iridu t-tnejn ikunu maghmula u komunikati lill-lokatur mill-aktar fis; u mhux wara li jsir ix-xoghol, imma fil-kors tieghul ghax inkella l-lokatur ma jkollux l-opportunita' li jkomplieh huwa stess kif taghtieh is-setgha l-istess ligi, wara li jkun ircieva l-avviz u l-komunika tar-rapporttal-perit. Il-ligi timponi din il-procedura specjali biex il-konduttur jirradika d-dritt ghar-rimborz ta' dawn l-ispejjez; u jekk il-konduttur ma josservax dik il-procedura specjali, huwa jitlef id-dritt tar-rimborx ghax ikun naqas li josserva l-ligi. U lanqas jista' jinvoka dak ir-rimborz bis-sahha tal-principju ekwitattiv li huwa l-bazi tal-azzjoni "de in rem verso". Is-sekwestratarju jista'jghaddi ghad-depozitu ta' dak li jkollu f'idejh ta' pertinenza tas-sekwstrat; molto piu jekk jircievi intima mis-sekwestrant biex jaghmel dak id-depozitu; u dak id-depozitu jiswa bhal pagaement. Is-sekwestrat, ukoll ma jistghax idur fuq is-sekwestratarju ghax id-depoziti minnu maghmula ppregudikawh; ghax is-sekwestratarju ma jistghax jarbitra jekk is-sekwestru kienx validu jew le; u jekk dan kien invalidu, is-sekwestrat jista' se maj iffittex lis-sekwestrant, u mhux lis-sekwestratarju.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni