Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 974

Judgement Details


Date
06/04/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SALVATORE PSAILA vs MARIANNA PARLAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1008 U 1009 TAL-KODICI CIVILI - INFERMITA` MENTALI - INKAPACITA` NATURALI U INKAPACITA` LEGALI - KUNSENS - KUNTRATT
Summary
L-inkapacita` naturali li wiehed jikkuntratta, a differenza ta` dik civili, tissupponi l-impossibilita` naturali li wiehed jakkonsenti; u tissejjah ukoll inkapacita` assoluta, ghaliex in-nuqqas naturali tar-raguni u tal-volonta` jgib in-nuqqas tal-kunsens, u kwindi l-inezistenza tal-kutnratt. Ghaldaqstant, min jallega l-inkapcita` naturali ta` min ikkuntratta jehtieglu jipprova rigorizament li dak li kkuntratta, fiz-zmien tal-kutnratt impunjat, ma kellux l-uzu tar-raguni, cjoe` illi l-infermita` mentali ta` dak il-kontraent kienet kompelta u tali li teskludi fih kull volonta` ukapacita` tal-kusnes, b'mod li hu kien assolutametn inkonsapevoli tal-atti li kien qiegehd jaghmel. Fi kliem iehor, min jimpunja att maghmul minn persuna ohra minhabba inkapcita` naturali ta` dik il-persuna, jehtieglu
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info