Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1196

Judgement Details


Date
05/12/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
VINCENZO ZAMMIT vs AVUKAT DR. ANTONIO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RETRATT - SPEJJEZ NECESSARJI JEW UTILI
Summary
Il-kumpratur ta' fond isir proprjetarju tieghu mill-gurnata tal-akkwist, u hekk jibqa' sar-rivendizzjoni, jekk l-istess fond jigi rkuprat; ghaldaqstant, anki jekk kien jaf li l-fond kien suggett ghall-irkupru, ix-xerrej ghandu dritt ghar-rimborz tal-ispejjez necessarji jew utili li huwa jkun ghamelfil-fond, anki jekk dawn ikun saru "medio tempore" bejn l-ezercizzju tar-retratt u r-rivendizzjoni;purke' jkunu saru in bwona fede u mhux in frode ghad-drittijiet tar-retraent. Kwantu ghall-kwistjoni jekk ix-xogholijiet u l-ispejjez ikunux saru biex jiskoragixxu r-retratt, il-kriterju tal-ligi mhux limitattiv, imma semplicement eskluziv tal-ispejjez kapriccuzi u frawdolenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info