Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1065

Judgement Details


Date
28/06/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCESCO BEZZINA vs GIUSEPPE FENECH PR. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1968 TAL-KODICI CIVILI - CESSJONI - KJAMATA FIL-KAWZA - MANDAT "AD EXIGENDUM" - NULLITA' - PREZZ - PROKURA "AD LITEM"
Summary
Cessjoni ta' kreditu fejn ic-cessjonarju jobliga ruhu li jhallas lic-cedent il-prezz tac-cessjoni wara li huwa jkun eziga u dahhal interament il-kreditu lilu cedut, hija nulla, skond il-gurisprudenzataghna, ghax minghajr prezz, u tirriduci ruhha ghal semplici prokura "ad litem" jew "ad exigendum".Ic-cessjonarju, mbghad ma jistghax jidher fil-kawza biex jezigi l-oggett tac-cessjoni nulla bhala mandatarju tac-cedent, jekk dan ikun prezenti f'dawn il-Gzejjer; u jekk dan ikollu nteress fil-meritutal-kawza, jehtieg li jigi msejjah biex ikun parti fl-istess kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info