Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1198

Judgement Details


Date
06/12/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
BENEDETTO AXISA vs CARMELO GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANNIMALI - ART. 1477 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI ESTIMATORJA - AZZJONI REDIBITORJA - BAQRA - BEJGH - MARD - VIZZJI OKKULTI
Summary
Apparti milli anki ghall-azzjoni estimarja jehtieg li jkun hemm difett okkult fl-oggett mibjugh, lifil-kaz ta' annimali, bhal ma hija baqra, jista' jkun jikkonsisti anki f'marda, l-ghazla bejn l-azzjoni redibitorja u l-azzjoni estimatorja tmiss lix-xerrej; u ghalhekk mhix accettabbli l-allegazzjonital-konvenut f'azzjoni redibitorja ezercitata kontra tieghu mix-xerrej, illi semplici marda tal-baqra li huwa biegh lill-attur taghtieh dritt ghall-azzjoni estimatorja, u mhux ghall-azzjoni redibitorja. Il-konvenut ma jistghax jindahal lix-xerrej fl-ghazla tal-azzjoni li jezercita; salva dejjem il-kwistjoni jekk ikunux jirrikorru r-rekwiziti mehtiega skond il-ligi ghall-azzjoni ezercitata. Id-difett fil-haga mibjugha irid ikun jezisti fil-mument tal-bejgh, u bizzejjed ikun jezisti f'dak il-mument; u ghalhekk xejn ma jiswa li insegwitu l-baqra li kienet marida fieqet, ladarba d-difett kien pre-ezistenti ghall-bejgh. Ix-xerrej mhux obligat jaghmel prova specifika tad-difett li kellu l-oggett minnu mixtri; u bizzejjed li jipprova li l-oggett ma kienx tajjeb ghall-uzu tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info