Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1169

Judgement Details


Date
26/11/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
PAOLO DUCA vs PAOLA DUCA PR. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FEES" - "PORT LABOURERS" - "WAGES" - ART. 177 U 382(1) TAL-KAP.15 - KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA' MALTA - SALARJU - SEKWESTRU - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Skond il-ligi, ma jistghux jinhargu mandati ta' sekwestru fuq hlas jew salarju ta' lavranti, haddiema u sefturi. Il-legislatur jadopera d-dizzjoni "hlas" jew "salarju" biex jirrendi car li l-insekwestrabilita' ta' rimunerazzjoni ghax-xoghol materjali jew mekkaniku ghandha tigi applikata tant fil-kazili fihom ikun hemm il-haddiem impjegat ghal zmein kontinwattiv, kemm ukoll fil-kazi li fihom il-prestazzjoni tal-haddiem hi biss okkazjoni. Il-hlas li jinghata lill-haddiema tal-port ghax-xoghol taghhom jaqa' taht din l-ezenzjoni, avvolja l-ligi specjali li tirregola l-"port labourers" imsejjahil-hlas li jinghata lilhom bhala "fees". L-attur li jommetti li jitlob il-kundanna tla-konvenut ghall-hlas tal-ispejjez tal-kawza ma hux pregudikat b'din l-ommissjoni; ghaliex il-kundanna ghall-hlastal-ispejjez gudizzjarji hija accessorja ghad-domanda principali, u hemm strettament konnessjoni maghha, ghaliex hi sottintiza, ghalkemm mhix espressa fl-att li bih tigi proposta d-domanda; u l-ligi stess tiddisponi li l-klawsola "bl-ispejjez" titqies dejjem bhala mdahhla f'kull skrittura li fiha jistghu jintalbu l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info