Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 1114

Judgement Details


Date
07/10/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE BORG vs REV. PADRE GIUSEPPE MARIA GAUCI, O.P. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1814 U 1016 TAL-KODICI CIVILI - ART. 1927 (2) U 534 TAL-KODICI KANONIKU - BENEPLACITU APOSTOLIKU - BENI EKKLEZJATICI - DRITT KANONIKU - ENFITEWSI - NULLITA' - PROMESSA TA' TRANSAZZJONI
Summary
Ghall-validita' ta' promessa ta' transazzjoni mhix rikjesta ebda formalita', skond il-gurisprudenzataghna, avvolja t-transazzjoni jkollha bhala oggett l-enfitewsi ta' beni ekklezjastici, hija mehtiega l-awtorizzazzjoni tal-Awtorita' Ekklezjastika, jekk il-valur tal-beni jissupera 10,000 franki "oro", li gew maghmula ekwivalenti ghal Lm2000 mid-delegat apostoliku tal-Gran Brettanja taht id-direttivi tas-Sakra Kongregazzjoni Koncistrojali. U fin-nuqqas ta' dik l-awtorizzazzjoni, il-promessa ta'transazzjoni ma tiswiex; u ghalhekk ma jistghax il-promittent jigi kostrett jaddivjeni ghall-kuntratt definittiv tat-transazzjoni; u dan anki minhabba l-principju illi hadd ma jista' jigi kostrett jezegwixxi promessa meta jkun hemm raguni biex jimpunja dik l-obligazzjoni wara li tkun giet effettwata. Barra minn dan, min jiehu parti fi transazzjoni li ghandha bhala oggett it-trasferiment ta' immobili jrid ikun kapaci jaljena l-beni nvoluti fit-transazzjoni; din il-kapacita' minghajr il-beneplacitu apostoliku ma tezistix, fejn dan hu rikjest f'min ikun ser jittrasferixxi l-beni; u allura huwa jista' jgib il-quddiem in-nullita' tal-ftehim, u kwindi jista' jirrifjuta li jaddivjeni ghall-kuntratt definittiv tal-ftehim billi jallega illi l-istess ftehim huwa null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info