Reference: Volume 41E (1957), Part No. 3, Section , Page 1226

Judgement Details


Date
14/05/1957
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
PAUL PORTELLI NE. vs JOSEPH PORTAINER MIFSUD PR. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KLAWSOLA DEROGATORJA TAL-GURISDIZZJONI - KOMPETENZA
Summary
Il-gurisprudenza taghna tirritjeni valida, entro certi limiti u kondizzjonijiet, il-patt derogatorjughall-kompetenza territorjal; imma din hija eccezzjoni li ghandha tigi moghtija "in limine litis".Jekk tigi moghtija fi stadju ulterjuri tal-kawza, ma tistax tigi attiza ghax ghandu jitqies li gietrinunzjata, u li ghalhekk regghet bdiet issehh il-gurisdizzjoni proprja u ordinarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info