Reference: Volume 41E (1957), Part No. 3, Section , Page 1125

Judgement Details


Date
28/02/1957
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GEORGE ELLUL vs GIORGIO SCERRI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4 TAL-ATT XVIII TAL-1951 - ART. 57 U 60 TAL-KAP. 68 - BEJGH TA' KARROZZA TAL-MUTUR - BOLL - NULLITA' - SKRITTURA
Summary
Bejgh ta' karrozza awtomobbli, kif definita fl-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku, ghandu jsir bil-miktub u jigi bollat skond il-Ligi tal-Boll. Fin-nuqqas ta' dik il-formalita', dak il-bejgh ma jiswiex bhala titolu ta' azzjoni f'kawza. U dak il-bejgh huwa null, "ipso jure" inezistenti. Konsegwentement, jekk tigi maqbuda mill-poter tad-debitur karrozza tal-mutur li ma hix tieghu, u dak lijghid li hu sidha jaghmel kawza biex jigi revokat il-mandat ta' qbid minn fuq dik il-karrozza fuq il-motiv li dik il-karrozza hija tieghu, it-talba tieghu ghandha tigi respinta jekk tkun bazata fuq il-fatt li l-karrozza huwa kien xtraha, imma fl-istess hin jirrizulta li kien xtraha minghajr kitba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info