Reference: Volume 32C (1946), Part No. 1, Section , Page 670

Judgement Details


Date
20/12/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
LORENZA ATTARD vs MICHELE BUONTEMPO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1981 (1) U 567 TAL-KODICI CIVILI - DIFFERENZA - KOMODAT - PREKARJU - RITENZJONI - SPEJJEZ
Summary
Il-prekarju huwa kuntratt simili ghal komodat; u dawn it-tnejn jiddifferixxu biss f'haga wahda, jigifieri fil-fakolta` ta` min ikun ta l-haga li jkun jista` jehodha lura meta joghgbu. Il-ftehim li bih wiehed jippermetti l-uzu ta` parti minn fond sakemm huwa jkun jista` jaghmel uzu minn fond iehor,huwa ftehim ta` komodat; u malli juwa ma jkunx jista` jkompli jaghmel uzu minn dak il-fond l-iehor komodatarju huwa obligat li jregga` lura l-fond lilu misluf. Il-komodatarju ma ghandux dritt ghar-ritenzjoni biex jithallas ta ` l-ispejjez li jkun ghamel fil-fond li kien misluf ghandu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info