Referenza: Volum 41E (1957), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1045

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/06/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
NEG JOHN COLEIRO NE vs DR GIORGIO BORG OLIVIER NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 37 TAL-KAP. 163 - ATT XIV TA' L-1950 - ATTI "JURE IMPERII" - IMPUNJAZZJONI TA' LIGI - NULLITA' - PROKLAMA III TAL-1950 - RETROATTIVITA' - SEZZJONI 5, 28, U 16 TAL-MALTA CONSTITUTION LETTERS PATENT, 1947
Fil-Qosor
Hu ormaj pacifiku fil-gurisprudenza taghna illi l-Qrati, imsejhin biex japplikaw il-ligi, gahndhom il-poter, u d-dmir, li jezaminaw jekk dik hijiex ligi, jigifieri jekk gietx emessa mill-awtoritaç kompetenti u bil-formalitajiet mehtiega izda ma ghandhomx il-poter li jindahlu fil-gustizzja jew opportunita` tal-istess ligi. Dan il-prinicpju, gahd li normalment gie applikat ghald awk l-atti li l-POter Ezekuttiv jaghmel "jure imperii", huwa applikabbli wkoll ghall-ati tal-poter Legislattiv. Ma jistghax jinghad li Att tal-Assemblea Legislattiva huwa null ghax l-Assemblea Legislattiva, meta gie diskuss, u approvat dak l-att, ma kienetx kostitwita mill-membri kollha, imma kien fiha xi vakanzi, billi ma kienux gadhom gew eletti r-rapprezentatni ta` dawk id-distretti li ghalihom xi uhud mill-elettima kienux optaw. Lanqas ma jista` jigi attakat b'nullita` Att ta` dik l-Assemblea fuq il-mottivli dak l-Att jinvadi l-isfera tal-funzjonijiet proprji tal-Awtorita` Gudizzjarja, peress li, meta sar, kien hemm ga kawza "sub judice". Kien hemm okkazjonijiet li fihom il-legislatur iddikjara ligib'effett retroattiv; u jekk bhala regola dan ma jsirx, u xieraw li jigi b'effett retroattiv; ujekk bhala regola dan ma jsirx, uxieraq li jigi evitat, hadd ma jista` jichad lill-legislatur dan il-poter, sakemm il-ligi tohrog mill-organu kompetenti u bil-formalitajiet li jmiss; u, bhal ligijiet l-ohra, it-tribunali ghandhom japplijkawha. Fil-kawza prezenti, la-ttur talab li jigi dikjarat null u ta`ebda effett guridiku l-Att XIV tal-1950 fuq il-motivi, fost ohrajn, li kien kuntrarju ghad-Dritt Naturali, likien gie vutat mill-Assemblea LEgislattiva meta din ma kienetx komposta mill-erbghin membru li kienu jikkompunuha, u illil-Att kien jinvadi l-funzjonijet proprji tal-awtorita` Gudizzjarja, billikien hemm ga inoltrata kawza bejn l-sitess partijiet li kienet tigi affettata minn dak l-att; ul-Qorti cahdet it-talba tal-attur.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni