Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 977

Judgement Details


Date
06/04/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
GIUSEPPE MUSCAT vs DR. STEPHEN BORG CARDONA LL.D
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LITIS PENDENTIA" - ART. 795 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BOARD TAL-KERA - QORTI TAL-GUSTIZZJA
Summary
Ikun hemm "litis pendentia" meta titressah kawza quddiem Qorti kompetenti wara li tkun tressqet kawza ohra fuq l-istess oggett quddiem Qorti kompetenti ohra. U allura l-kawza mressqa l-ahhar tista' tigi mibghuta lil dik il-Qorti l-ohra. Indipendentement minn kull kwistjoni fuq kompetenza u fuq l-identita' tal-oggett, il-"litis pendentia" tippresupponi bil-ligi stess illi tant l-ewwel organu gudizzjarju adit kemm l-ieor ikunu "Qorti" skond ma din l-espressjoni timporta taht il-Kodici tal-Organizzazzjoni u Procedura Civili. Il-Board tal-Kera mhuwiex wiehed mit-tribunali msemmija f'dak il-Kodici; u ghalhekk mhix sostenibbli l-eccezzjoni tal-"litis pendentia" meta din tinghata quddiem Qorti Superjuri fuq il-motiv li ga hemm kawza fuq l-istess oggett quddiem il-Board tal-Kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info