Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 312

Judgement Details


Date
19/05/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOHN PORTELLI vs EMMANUELE SACCO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - DAR - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - MAHZEN - SKRITTURA
Summary
Sentenza tal-Board tal-Kera bazata fuq l-interpretazzjoni ta' krittura tal-lokazzjoni hija appellabbli fuq pont ta' ritt; ghaliex l-interpretazzjoni ta' ftehim miktub hija kwistjoni ta' dritt. Il-fatt li fl-iskrittura tal-lokazzjoni tissemma l-kelma "dar", bhala oggett tal-kirja kien illi l-fond jintuza bhala dar tal-abitazzjoni; u dan hu aktar u aktar il-kaz meta si tratta li jigi ndagat x'kienl-iskop tal-kirja ghall-finijiet tal-Ligi li tirregola t-tigdid tal-Kiri. U la ma jinghadx fl-iskrittura illi d-dar kellha sservi ghall-abitazzjoni, u ma jkun hemm xejn fic-cirkustanzi li bilfors jinduci ftehim tacitu f'dan is-sens, ma jistghax jinghad fuq dik id-dicitura biss, li l-fond inkera bhala dar tal-abitazzjoni. U allura, jekk il-provi juru li l-fond "dar" inkera biex jigi uzat bhala tali, dan il-fatt jekk ma jkunx hemm xi gustifikazzjoni fic-cirkustanzi specjali tal-kaz, jammonta galtibdil fid-destinazzjoni tal-fond; ghax biex fond ikollu u jibqa' jgawdi l-protezzjoni specjali lil-ligi taghti lill-"hanut", jehtieg li jkun u jibqa' uzat bhala tali. U l-ligi ma jidherx li tikkontempla bhala "mahzen" protett minnha bhala "hanut" kwalunkwe fond fejn wiehed jerfa' xi affarjiet, ikunu x'ikunu, imma aktarx fondi fejn jinhazen "wares" jew "goods" konnessi man-negozju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info