Referenza: Volum 42B (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 395

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/06/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
HECTOR PACE NE. vs JOHN PORTELLI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - INTERPRETAZZJONI - LICENZA - LOKAZZJONI - SKRITTURA - TRANSAZZJONI - UFFICCJU
Fil-Qosor
Jekk inkwilin ikun ilu jokkupa fond bhala fond kummercjali, u s-sid jagixxi kontra tieghu quddiem il-Boar tal-Kera ghar-ripreza tal-pussess ta' dak l-inkwilin jeccepixxi li t-talba hija insostenobblighax il-fond huwa eskluzivament adibit ghal uzu ta' kummerc, u ssir skrittura ta' transazzjoni fis-sens illi parti minn dak il-fond ghandha tibqa' mikrija "ufficcju" ghand dak l-inkwilin, ma ghandhiex necessarjament tingibed il-konsegwenza illi t-transazzjoni saret fis-sens illi dik il-parti ta' fond kellha tigi uzata bhala ufficcju kummercjali biss u xejn izjed. Fil-kaz prezenti, appuntu, il-Qorti tal-Appell ma qabletx mal-Board tla-Kera, u rriteniet illi b'dik it-transazzjoni l-inkwilin gieceda parti mill-fond, li dan kien ghalieh l-oggett tat-transazzjoni, u mhux ukoll illi rrinunzja, ghar-rigward ta' dik il-parti li kien ser jibqghalu, ghal dik il-protezzjoni lilu derivanti mill-uzu li kien ilu zmien jaghmel mill-fond kollu, u li ghaliha sa dak l-istadju hu kien qieghed jikkontendistrenwament. Billi fil-ftehim tal-lokazzjoni tintuza l-kelma "ufficcju", dan ma jfisserx illi l-postinkera biex jigi uzat bhala ufficcju kummercjali biss. Jekk il-provi juru li minn dejjem il-post kien uzat bhala store ta' merkanzija u ghall-bejgh taghha, allura hu ghandu jitqies bhala "hanut" u mhux bhala "ufficcju". Xejn ma jiswa illi l-licenza tal-Pulizija fuq dak il-post giet ottenuta recentement; ghax l-otteniment biss ta' licenza tal-Pulicija ma jgibx minnu nnifsu kambjament fl-uzu tl-post, jekk ma jkunx hemm fatti godda u kollox jibqa' miexi kif kien qabel. Id-destinazzjoni attwali, "sic et simpliciter", ma hix element li ghandu jitqies, ghaliex appuntu d-destinazzjoni attwali tista'tkun abbuz tal-kerrej. Imma meta d-destinazzjkoni tirrivela ruhha bhaa li tirrimonta ghal zmien antik, meta tkun "palam", u meta tkun akkompanjata minn cirkustanzi li juru car dik id-destinazzjoni, allura dik id-destinazzjoni ghandha tghodd; u l-lokatur ma jistghax jghid li l-uzu tal-post kien minghajr kunsens u ad insaputa tieghu, jekk ic-cirkustanzi juru li hu kien jaf liema uzu kien qed isir mill-post; u f'dan il-kaz tipprevali l-prezunzjoni li hu kien jaf b'dak l-uzu u ta l-kunsens tieghu ghall-istess uzu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni