Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 406

Judgement Details


Date
03/10/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ONOREVOLI JOSEPH ELLUL MERCER NE. vs DR. FRANCIS PULLICINO, M.D.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4(6) U 11 TAL-HOUSING ACT, 1949 - BOARD TAL-KERA - FISSAZZJONI TA' KUMPENS - REKWIZIZZJONI - UZU TAL-FOND REKWIZIZZJONAT
Summary
Il-Housing Act, 1949, b'mod assolutamfent car jaghti lill-awtorita' rekwizizzjonanti l-akbar diskrezzjoni u l-poter l-aktar ampju li taghmel, jew li tippermetti li jsir, "kull uzu" mill-fond li jidhrilha xieraq fl-interess publiku, non ostante kull uzu divers li talvolta kien isir mill-fond qabel ir-rekwizizzjoni, u non ostante kwalunkwe restrizzjoni legali, kuntrattwali,j ew ta' xorta ohra. Jaghtiha wkoll is-setgha li taghmel jew tawtorizza li jsir, "dwar l-uzu tal-fond rekwizizzjonat", dak kollu li sid assolut jista' jaghmel huwa nifsu. Ghaldaqstnat; il-Gvern jista' jirrewizizzjona fond li qable kien jinkera kollu bhala kazin wiehed,u jaqsmu billi juza parti minnu bhala ufficcju governattiv, u jalloka l-parti l-ohra tal-fond, s-sid rekwizizzjonat ma jistghax isostni li l-Gvern ghamel xihaga kontra l-ligi. U kien x'kien l-uzu tal-fond qabel ir-rekwizizzjoni, il-kumpens pagabli lis-sidghandu jigi kalkulat skond l-uzu li ghalieh il-Gvern jiddestina l-fond wara r-rekwizizzjoni; u l-uniku mod legali li bih ghandu jigi stabbilit dan il-kumpens mill-Board tal-Kera huwa li ghall-parti wzata ghall-abitazzjoni jigi fissat kera skond il-kriterju relattiv ghad-djar tal-abitazzjoni, u ghall-parti l-ohra jigi stabbilit kera xieraq skond il-kriterju relattiv ghall-uzu li jkun isir minn dikil-parti l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info