Referenza: Volum 42B (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 351

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/06/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
EMMANUELE INGUANEZ ET. vs GIOVANNI TESTA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART.814(B) U (C) U ART. 821(B) U (D) TAL-KAP. 15 - NOTIFIKA - PROVA - RITRATTAZZJONI - TERMINU
Fil-Qosor
Fost il-kawzi gusti li jillegittimaw talba ghar-ritrazzjoni ta' kawza deciza u li ghaddiet f'gudikat, hemm dawk meta l-konvenut ma jkunx gie notifikat bl-att tac-citazzjoni, u dak meta huwa ma kienx legittimament rapprezentat ifl-gudizzju, u fil-kaz wiehed u l-iehor ma jkunx ha parti fis-smiegh tal-kawza. Imma l-azzjoni ghar-ritrattazzjoni ma tkunx ammissibbli jek ma tkunx giet proposta fi zmien tliet xhur. Dan iz-zmien huwa wiehed mill-elementi kostituttivi tal-azzjoni, b'mod li jekk ma jigix sostanzjat bizzejjed, l-azzjoni taqa'. U hemm in-nuqqas ta' rapprezentanza legittima anki meta l-konvenut kien rapprezentat fil-gudizzju minn kuratur taht is-suppozizzjoni li hu kien ghadu taht l-eta'meta giet proposta l-kawza, mentri fil-fatt huwa kien maggjorenni, allura messu gie mharrek hu personalment, u n-notifika tac-citazzjoni messha saret lilu personalment. Iz-zmien ta' tliet xhur, fil-kaz ta' nuqqas ta' rapprezentanza legittima jibda jghaddi mid-data tas-sentenza li trid tigi ritrattata, mentri fil-kaz ta' nuqqas ta' notifika jibda jghaddi mid-data li fiha l-konvenut gie jaf bis-sentenza. Kwantu ghall-prova ta' din ix-xjenza, il-piz taghha jinkombi, mhux fuq min jipproponi l-azzjoni tar-ritrattazzjoni, imma fuq il-konvenut, b'mod illi huwa dmir ta' dan li jipprova li l-attur ippropona l-azzjoni aktar minn tliet xhur wara li kien jaf bis-sentenza attakkata. Ghax ghalkemm hu veruilli l-piz tal-prova jaqa' fuq l-attur meta t-terminu ghandu jghadd mill-grajja ta' fatt materjali,bhal fil-kaz ta' azzjoni ta' reintegrazzjoni, fil-kaz li z-zmien ghandu jiddekorri minn meta l-attur sar jaf b'fatt, bhal fil-kaz ta' l-ezergizzju tad-dritt ta' preferenza tal-padrun dirett jew tal-utilista, jew il-kaz ta' min jimpunja lokazzjoni bhala kompossessu ghax tkun saret minghajr il-kunsens tieghu, il-gurisprudenza tirrikonoxxi illi c-cahda tal-attur li hu kien jaf qabel iz-zmien preskritt ghandha tigi attiza, sakemm il-konvenut ma jassumix li jipprova, u fil-fatt jipprova, konkludentement il-kuntrarju. Bil-konsegwenza l-ohra illi, f'kaz ta' dubju dwar din il-prova, il-beneficcju tad-dubju ghandu jmur favur l-attur, ghax il-prova da parti tal-konvenut ma tkunx saret konkludentement.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni