Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 360

Judgement Details


Date
13/06/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
PAOLINA MEDATTI ET vs WILFRED PODESTA` NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ART MIBNIJA" - "DEVELOPED TENEMENT" - "LAND VALUATION" - "WAR DAMAGE COMMISSION" - LAND VALUATION ORDINANCE 1941 - WAR DAMAGE ORDINANCE 1943
Summary
Ghall-finijet tal-Ordinanza dwar il-hsarat tal-Gwerra, l-espressjoni "Art mibnija" - "developed tenement" - ghanha l-istess sinifikat li hemm fl-Ordinanza dwar il-valutazzjoni tal-Artijiet Mibnija; ul-Ordinanza dwar il-Valutazzjoni tal-Artijiet Mibnija tfisser l-Ordinanza tal-1941 dwar il-Valutazzjoni tal-Artijiet Mibnija ukull ligi ohra li temebnda dik l-Ordinanza. L-espressjoni "art mibnija" ma ghandhiex tigi mehuda li teskludi l-bini li kien inkomplit fiz-zmien preskritt mill-ligi ghax kienghad jonqsu xi haga ghall-abitazzjoni, u b'mod li tinkludi biss il-bini komplit minn kollox. Fid-definizzjoni tal-ligi ma hemm ebda distinzjoni bejn bini komplut u mitmum u bini mhux komplut u mhuxmitmum; u certament, fabbrikat l k ien jonqsu xi tarag u jew il-kisi ta` xi bjut, huwa bini, u l-art hija mibnija u zviluppata; u ghalhekk tikkwalifika ghall-kumpens ta` hsara tal-gwerra. jekk mbaghad l-art mibnija tkun giet rikonoxxuta bhala tali ghall-finijiet. Jekk mbghad l-art mibnija tkun giet rikonoxxuta bhala tali ghall-finijet tal-ligi dwar il-Valutazzjoni tal-Artijiet Mibnija, biex fuqha jithallsu l-kontribuzzjonjiet kontemplati b'dik il-ligi, tkun ingustizzja ghas-sid tal-art li din ma tigix kunsidrata bhala "art mibnija" ghall-finijiet tal-kotribuzzjonijiet dovuti taht il-Ligi dwar il-Valutazzjoni tal-ARtijiet. Dak ir-rikonoxximent, bil-Konsegwenza tal-hlas tal-kontribuzzjonijiet, irradika fis-sid dritt kwezit, u ta` lill-fabbrikat kwalifika quddiem il-War Damage Commissionli ma tistghax tithassar minghajr ingustizzja manifesta ghall0kontribwent,; u huwa illogiku li ghall-finijiet tal-kontribuzzjoni l-fabbrikati jigu kunsdirati bhala art mibnija, u ghall-finijeit tal-indennizz l-istess fabbrikati jigu kunsidrati bis-sahha tal-istess ligi, bhala art mhux mibnija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info