Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 569

Judgement Details


Date
17/11/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE BUHAGIAR vs GUZEPPI BORG ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI RIVENDIKATORJA - PROVA - PUSSESS
Summary
Jekk l-oggett tal-kawza hu bicca art li qeghdha fil-pussess tal-konvenut, uli l-attur jiprpetendi lihi teighu u jrid jehodha minn idejn il-konvenut, l-azzjoni ezercitata mill-attur hi dik rivendikatorja. F'din l-azzjoni l-attur irid jipprova d-dominju, ossija l-proprjeta` fih, tal-haga li jrid jirrivendika. Mhux bizzejjed li hu talvolta jipprova li dik il-haga mhix tal-konvenut; imma jehtieg lijuri pozittivament li hi tieghu nnifsu, gahx "meliro conditio possidentis". U gie dejjem ritenut mill-Qrati Taghna, fuq l-istregwa ta` prinicpji ammessi universalment mid-dottrina u mill-gurisprudenza, bazati fuq ligijiet bhal taghna illi dik il-prova l hi ezatta mir-rivendikant hemm bzonn li tkunkompleta u konkluziva, b'mod li kwalunkwe dubju,a nki l-icken, ghandu jmur favur il-possessur konvenut. U anki jekk il-QOrti ma tkunx affattu soddisfatta mid-dritt tal-kovneut, hi ghandha tilliberah, jekk ir-rivendikant ma jaghtix prova tad-dominju teighu li tkun ezenti mill-anqas dubju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info