Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 481

Judgement Details


Date
10/10/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
RIKORS TA` DR GEORGE VASSALLO NE vs MAGGUR ALFRED SCIBERRAS TRIGONA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 3(A) TAL-KAP. 86 - EZEKUZZJNI U REGISTRAZZJONI F'DAWN IL-GZEJJER - GURISDIZZJONI - SENTENZA TA` QORTI ESTERA
Summary
Il-ligi tenumera diversi kazijiet li fihom sentenza moghtija minn Qorti barra minn dawn il-Gzejjer ma tistghax tigi f'dawn il-Gzejjer registrata u ezegwita. U fost dawn il-kazijiet hemm dak meta l-konvenut, li kontra tieghu trid tigi registrata u ezegwita f'dawn il-Gzejjer is-senteza tal-Qorti barranija, ma jkunx persuna li tezercita l-kummerc, u ma jkunx qatt accetta li joqghod ghall-gurisdizzjoni tal-QOrti originali, cjoe` tal-Qorti li ppronuncjat is-sentenza kontra teighu, u fil-fatt ma jkunx deher fil-kawza li sasret kotnra tieghu f'dik il-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info