Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 260

Judgement Details


Date
16/09/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CARMELINA MART ALFRED VELLA, U L-ISTESS ALFRED VELLA BHALA KAP TAL-KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI vs ANTHONY BORG BHALA PROKURATUR TA' L-ASSENTI JOSEPH U CHARLES BORG U JANE BORG, MART CHARLES, RITA DEBONO MART PAUL, ILKOLL AHWA, ULIED IL-MEJJET ANTHONY BORG KIF UKOLL TESSIE GRECH MART JOHN, BARBARA GALEA, MART JOE, U JOHN MARY GALEA, IT-TLIETA ULIED PAUL DEBONO U L-MEJTA MARIE NEE' BORG, BINT L-ISTESS ANTHONY BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERRUZZJONI - PRESKRIZZJONI - RIKONOXXIMENT TAD-DEBITUR - SERVIGI
Summary
Il-fatti juru li l-kreditu martu tal-kawza gie rrikonoxxut debitament minn min kien obbligat ghalih.Dan sehh matul il-perijodu ta' anqas minn hames snin qabel giet intavolata l-kawza. B'hekk avverat ruhha l-interruzzjoni jew ir-rinunzja ghall-preskrizzjoni ga kompjuta u konsegwentement tirrizultar-rinunzja ghall-preskrizzjoni accepita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info