Reference: Volume 42B (1958), Part No. 1, Section , Page 328

Judgement Details


Date
19/05/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SALVATORE D'AMATO vs MARIA CIANTAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - LOKAZZJONI
Summary
Huwa prinicpju illi min ma jaghmelx uzu minn post mikri ghandu ma jkunx qieghed juzah skond id-destinazzzoni tieghu. Imma meta l-gehluq tal-fond ikun ghal zmien qasir ma jgibx ghal din il-konsegwenza. huwa ovvju illi n-nuqqas ta` uzu ghandu jkun ghal certu zmien, li, ghalkemm ma jistghax u mhux prattikabbli li jigi precizat, eppure ghandu jkun tali li "inter alia", jaghti lok ghal dak id-deprezzament li hu bazi tal-principju; u hu dmir tal-Qorti li tqies in-nuqqas ta` ezercizzju fil=kwadru kollu tac-cirkustanzi kollha, fosthomm hux ekluza rr-augni ta` dak in-nuqqas. Biex ikun hemm kambjament ta` destinazzjoni ma hemmx bzonn l-element tal-hsara; imma b'dan kollu, il-bazi tal-principju lil-gehluq ta` post ghal zmien twil jikkostitwixxi kambjament tad-destinazzjoni teighu hija lpotenzjalita` tal-hsara bid-deprezzament tal-post stante n-non-uzu tieghu ghal zmien twil. Hekk, billi hanutbaqa` maghluq, u ma giex gestit ghal xi xahar jew xahar u mofs, ghax it-titolar teighu kien marid urikoverat l-isptar, ma hux il-kaz ta` kambjament ta` destinazzjoni tal-fond; u ghalhekk biss is-sidmhux intitolat jerga jiehu lura taht idejh dak il-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info