Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 172

Judgement Details


Date
22/05/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
NOBBLI MAGGUR HENRI SANT CASSIA ET vs GIUSEPPE BORG ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
il-Board tal-kera mhux kompetenti biex jiehu konjizzjoni ta` talba tas-sid ghall-izgumbrament ta` l-inkwiln fuq il-kawzali li l-fond ma fihx il-komoditajiet li trid il-ligi sanitarja u illi l-Awtorita` Sanitarja ma tkunx tat lis-sid il-permess mehteig biex huwa jaghmel fil-fond dawk il-komoditajietbiex ilf-fond isir abitabili. Il-konjizzjoni ta` talba simili hija ta `kompetenza tat-tribunali ordinarji. Imma min-naha l-ohra, fond li m'gahndux dawk il-komoditajiet ma jistax jissejjah postta` l-abitazzjoni, avvolja l-kerrej ikun qieghed juzah biex isajjar fih u biex joqghod fih bin-nhar mingahjr ma juzah ghall-irqad; u ghalhekk, meta s-sid irid dak il-post ghall-uzu tieghu, biex juzah ghal skop iehor, bhala garage, il-Board tal-kera huwa komeptenti biex jiehu konjizzjoni tat-talba ghall-izgumbrament, u ghandu jilqa` dik it-talba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info