Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 21

Judgement Details


Date
06/02/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
KAPTAN GIUSEPPE LEONARDINI ET. vs JOSEPH XUEREB ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 508 TAL-KODICI CIVILI - ART. 748 (2), 762, 764, U 51 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DETERMINAZZJONI TA' VALUR - PRESKRIZZJONI - QORTI TA' GHAWDEX - SENTENZA - SERVITU TA' PASSAGG
Summary
Is-servitu diskontinwa, bhal ma hija dik ta' passagg, ma tistax tigi akkwistata bil-preskrizzjoni jew bid-destinazzjoni tal-missier ta' familja, imma tista' tigi akkwistata biss bis-sahha ta' titolu.Jekk il-passagg ikun necessarju, is-servitu' relativa tista' pero tigi akkwistata bil-preskrizzjonita' 30 sena. Imma biex ikun hemm dritt ghal dana l-akkwist ta' passagg necessarju hemm bzonn illil-fond ma jkunx gie interkluz bil-fatt ta' sid l-istess fond interkluz. Mis-sentenzi moghtija mill-Qorti Magistrati ta' Ghawdex hemm appell lill-Qorti ta' l-Appell tal-Maesta' tar-Re meta l-valur tal-pretensjoni jissuppera Lm100. Il-ligi tenumera l-kazi li fihom il-valur tal-pretensjoni ghandu jitqies bhala indeterminabili, u dik l-enumerazzjoni hija tassativa. Meta l-valur huwa incert imma mhux indeterminabili skond il-ligi, jigi determinat bi stima ta' perit. Din l-istima ghandha ssir fuqdigriet tal-Qorti tal-Magistrati ta' Ghawdex fuq talba, anki verbali, tal-partijiet jew ta' wahda minnhom, maghmula fi zmien sitt ijiem mill-jum tas-sentenza. Jekk ma ssirx l-istima b'dan il-mod, matigix radikata l-kompetenza tal-Qorti ta' l-Appell tal-Maesta' tar-Re biex tiehu konjizzjoni ta' dakl-appell; u dan huwa null, ghax maghmul minghajr ma saret qabel l-istima fuq imsemmija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info